Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Zmiany w kwestii ustanowienia kuratora procesowego dla dziecka

Prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy określającym osoby, które sąd może ustanowić kuratorem, regulował kwestie związane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania i wynagrodzenia należnego kuratorowi nie zakończono w obecnej kadencji Sejmu.

Zgodnie z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych, w nowym parlamencie prace nad projektem nie będą wznowione.

Projekt był objęty stałym monitoringiem Fundacji. >>