Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Kontakt

Kontakt w sprawie wystąpień lobbingowych FDN:

Dział Prawny

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826-88-62, 22 826 14 34
e-mail: mazowiecka@fdn.pl