Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Sejm uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  

Ustawa przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, osób młodych do 26. roku życia, seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny i ofiar klęsk żywiołowych.

Pierwotnie projekt zawierał także element informacji prawnej w postaci infolinii, prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Jeszcze na etapie prac podkomisji zdecydowano jednak o jej wykreśleniu.

Ustawa wprowadza od stycznia 2016 r. ponad 1,5 tys. powiatowych punktów, w których będą udzielane bezpłatne porady. Pomoc będą świadczyć adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. W szczególnych wypadkach będą to aplikanci adwokaccy i radcowscy. Powiat na swoim terenie będzie mógł powierzyć prowadzenie połowy punktów bezpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. W punktach tych - obok pomocy adwokatów i radców - będzie możliwe także uzyskanie porad dotyczących prawa podatkowego, udzielanych przez doradców podatkowych. W organizacjach będą także mogły udzielać pomocy osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, mające co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.

Nowa ustawa porusza kwestie edukacji prawnej społeczeństwa. Programy edukacyjne w formie kampanii społecznych mają być realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i prawniczymi samorządami zawodowymi.

Prace nad ustawą kontynuowane będą w Senacie.

Fundacja monitoruje prace parlamentarne nad tym projektem>>