Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Kurator procesowy dla dziecka - pierwsze czytanie projektu

Odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji KRiO, dotyczącego instytucji kuratora procesowego dla małoletniego.

Projekt zakłada wprowadzenie do KRiO przepisów dotyczących kwalifikacji, wynagrodzenia kuratora, a także obowiązków informacyjnych względem rodzica wyłączonego z postępowania.

Teraz projekt będzie procedowany w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Projekt jest objęty stałym monitoringiem Fundacji.

Transmisja posiedzenia Sejmu (pkt 21 porządku dziennego)>>