Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Kurator procesowy – dalsze prace parlamentarne

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W czerwcu 2015 r. wpłynęło stanowisko rządu w sprawie projektu.

Projekt określa osoby, które sąd może ustanowić kuratorem procesowym, reguluje kwestie związane z przekazywaniem rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania i zawiera postanowienia dotyczące wynagrodzenia należnego kuratorowi.

Projekt jest objęty stałym monitoringiem Fundacji. >>