Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Działania lobbingowe

Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje działania związane w wpływaniem na proces stanowienia prawa. Głównym celem tych działań jest zapewnienie dzieciom ochrony w różnych dziedzinach prawa.

Więcej

Aktualności

 • Kwestionariusz do oceny potrzeb pokrzywdzonych

  2015-11-11

  W dniu 9 listopada 2015 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Wojciech Węgrzyn zaakceptował wzór Kwestionariusza oceny szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony.

  czytaj dalej »
 • Zmiany w kwestii ustanowienia kuratora procesowego dla dziecka

  2015-10-29

  Prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy określającym osoby, które sąd może ustanowić kuratorem, regulował kwestie związane z przekazywaniem przez kuratora rodzicom dziecka informacji o przebiegu postępowania i wynagrodzenia należnego kuratorowi nie zakończono w obecnej kadencji Sejmu.

  czytaj dalej »
 • Wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

  2015-10-17

  W dniu 25 sierpnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która wprowadza w każdym powiecie obowiązek posiadania punktów pomocy nieodpłatnej prawnej. Pomoc udzielana będzie osobom spełniającym warunki określone w ustawie, czyli mającym przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, będącym weteranami lub kombatantami, mającym do 25 lat lub od 65 lat oraz którzy wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty. 

  czytaj dalej »
 • Zmiany w ustawie o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

  2015-10-16

  W dniu 24 września 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Kompensatę przyznaje się gdy osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconych zarobków, innych środków utrzymania lub innych kosztów od sprawcy lub sprawców czynu zabronionego, z tytułu ubezpieczenia lub ze środków pomocy społecznej, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy czynu zabronionego zostali ustaleni. Osobą uprawnioną jest poszkodowany lub jego osoba najbliższa. 

  czytaj dalej »
 • Nieodpłatna pomoc prawna – prace w Senacie

  2015-08-03

  Na posiedzeniu w dniu 24.07.2015r. Senat wprowadził poprawki do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.  

  czytaj dalej »